Rijbewijs-keuring.com

Vacatures

Vacatures

Wij zoeken artsen!

Zowel voor bestaande als nieuwe locaties zijn er vacatures beschikbaar.
Daarvoor nodigen we artsen uit die behalve patiënten genezen het een prettige taak vinden om ouderen te helpen bij de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs.
Onze voorkeur gaat daarbij uit naar artsen die over een brede algemene medische kennis beschikken zoals bedrijfs- of huisartsen (in opleiding).
Op de locaties vinden de keuringen een keer per maand plaats.
Dit is ideaal om keuringen naast de dagelijkse bezigheden een halve of hele dag erbij te doen.
Info: .